BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Inför årsstämman 2024

14 april 2024

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks golfklubb, Golfbanevägen 4 i Örebro. Kallelse med dagordning mailas ut och anslås senast fredagen 10/5.

Motioner

Motioner som medlemmar önskar ska behandlas på stämman ska vara ordförande tillhanda på mejl (david_ornstein@hotmail.com) senast fredag den 3/5 2024.

Tänk på att motioner som inte inkommit inom ovan tidsram ej kan behandlas eller beslutas om formellt på stämman – även om de förstås ändå kan diskuteras.

Föreslå sig själv eller någon annan till styrelsen

Vill du gå med i styrelsen? Valberedningen kommer att ta emot frågan om att kandidera som styrelseledamot/suppleant fram till fredag den 3/5 2024. Medlem kan både föreslå sig själv eller någon annan, förutsatt att personen är tillfrågad.

Även posten som valberedning kommer väljas. Se valberedningens anslag som sätts upp i trapphuset.

Tänk på att stämman är föreningsmedlemmarnas tillfälle att göra sin stämma hörd och behandla inkommande motioner, samt påverka viktiga frågor och styrelsens sammansättning.

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Årsredovisning och föreningsstämma 2024

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2023 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF Söderängarna!  Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i...

Intresserad av styrelsearbete?

Under nästa årsstämma för bostadsrättsföreningen så behöver nya personer väljas in i styrelsen och valberedningen för att vi även framöver ska ha en välskött förening. Så om du är nyfiken på styrelsearbetet, eller redan nu är intresserad, så är det här ett ypperligt...

Avgifter 2024

Räntenivåerna i Sverige är fortsatt höga och många bostadsrättsföreningar tvingas höja avgifterna. I Brf Söderängarna arbetar styrelsen för att långsiktigt säkerställa en god ekonomi i föreningen och vara en attraktiv förening. Från och med januari 2024 höjs...

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...