BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Nyheter

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en...

Inför årsstämman 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars. Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...

Ändrade avgifter

Omvärldsläget med ökade elpriser och räntor har varit ett hett ämne under den senaste tiden. I medierna har det gått att läsa om hur vissa bostadsrättsföreningar kan komma att behöva höja sina avgifter med uppåt 40 procent. Vi i styrelsen har noggrant följt...

Eventuell investering av laddstolpar skjuts upp

Under årsstämman 2022 lämnades det in motioner om att installera laddstolpar. Stämman beslutade att undersöka det vidare, och efter en omfattande utredning har styrelsen nu tagit beslut om att inte gå vidare med laddstolpar i dagsläget. Sedan stämmans beslut har...

Nya kostnader för el framöver

Föreningen justerar nu medlemmarnas elkostnad för att kunna täcka elpriset, som under en längre tid har ökat och som dessutom väntas fortsätta öka. Den nya kostnaden per kilowattimme är två kronor och kommer att vara justerad i avierna från och med oktober. Hittills...

Protokoll för årsstämma 2022

I juni hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2021. Styrelsen vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. Under stämman valdes...

Årsredovisning och föreningsstämma

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2021 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller i länkarna nedan. Läs årsredovisningen nu Läs revisionsberättelsen nu Årets föreningsstämma äger rum på tisdag den...

Inga höjda elpriser under vintern

Sedan i höstas har elpriserna ökat kraftigt i Sverige. Trots det har Brf Söderängarna kunnat undvika att höja elpriserna för medlemmarna – tack vare investeringen av solpaneler. Det var under sommaren 2021 som det installerades solpaneler på föreningens tak....