BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Information från Valberedning

4 april 2023

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna!

Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en ekonomisk förening där avgifter, samt andra inkomster och utgifter, påverkar föreningens attraktionskraft och boendemiljö.

Styrelsen är föreningens yttersta företrädare och det är viktigt att det finns medlemmar som över tid vill dela styrelsens ansvar – och själva vilja vara en aktiv del av styrelsearbetet.

Som valberedningen är vår uppgift bland annat att kvalitetsgranska styrelsens arbete under året som gått – samt verka för att vi över tid har en välfungerande styrelse.

Sittande styrelse:

Ordförande – Jürgen Degner, Socionom och fil.dr. i socialt arbete
Ledamot och vice ordförande – David Ornstein, Kommunikatör
Ledamot – Joseph Danielsson, Ekonom
Ledamot – Susanne Eriksson, Produktspecialist Motor
Suppleant – Barbro Löfström, Egen företagare
Suppleant – Nathalie Engwall, Studerar rättsvetenskapliga programmet

Vid intresse att vara en del av Styrelse eller Valberedning, skickar du in namn, kontaktuppgifter och en kortare beskrivning på dig som kandidat eller på den du nominerar till valberedningens e-post brfsoderangerna@gmail.com. Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Nomineringar ska vara oss tillhanda som SENAST 5/5–2023.

Med vänlig hälsning
Hanna Klaar (sammankallande) hklaar77@gmail.com
Majvor Ljungdahl: Maivor47@telia.com

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Inför årsstämman 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars. Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...

Ändrade avgifter

Omvärldsläget med ökade elpriser och räntor har varit ett hett ämne under den senaste tiden. I medierna har det gått att läsa om hur vissa bostadsrättsföreningar kan komma att behöva höja sina avgifter med uppåt 40 procent. Vi i styrelsen har noggrant följt...