BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Information från Valberedning

4 april 2023

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna!

Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en ekonomisk förening där avgifter, samt andra inkomster och utgifter, påverkar föreningens attraktionskraft och boendemiljö.

Styrelsen är föreningens yttersta företrädare och det är viktigt att det finns medlemmar som över tid vill dela styrelsens ansvar – och själva vilja vara en aktiv del av styrelsearbetet.

Som valberedningen är vår uppgift bland annat att kvalitetsgranska styrelsens arbete under året som gått – samt verka för att vi över tid har en välfungerande styrelse.

Sittande styrelse:

Ordförande – Jürgen Degner, Socionom och fil.dr. i socialt arbete
Ledamot och vice ordförande – David Ornstein, Kommunikatör
Ledamot – Joseph Danielsson, Ekonom
Ledamot – Susanne Eriksson, Produktspecialist Motor
Suppleant – Barbro Löfström, Egen företagare
Suppleant – Nathalie Engwall, Studerar rättsvetenskapliga programmet

Vid intresse att vara en del av Styrelse eller Valberedning, skickar du in namn, kontaktuppgifter och en kortare beskrivning på dig som kandidat eller på den du nominerar till valberedningens e-post brfsoderangerna@gmail.com. Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Nomineringar ska vara oss tillhanda som SENAST 5/5–2023.

Med vänlig hälsning
Hanna Klaar (sammankallande) hklaar77@gmail.com
Majvor Ljungdahl: Maivor47@telia.com

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Årsredovisning och föreningsstämma 2024

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2023 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF Söderängarna!  Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i...

Inför årsstämman 2024

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks golfklubb, Golfbanevägen 4 i Örebro. Kallelse med dagordning mailas ut och anslås senast fredagen 10/5. Motioner Motioner som medlemmar önskar ska behandlas på stämman ska vara...

Intresserad av styrelsearbete?

Under nästa årsstämma för bostadsrättsföreningen så behöver nya personer väljas in i styrelsen och valberedningen för att vi även framöver ska ha en välskött förening. Så om du är nyfiken på styrelsearbetet, eller redan nu är intresserad, så är det här ett ypperligt...

Avgifter 2024

Räntenivåerna i Sverige är fortsatt höga och många bostadsrättsföreningar tvingas höja avgifterna. I Brf Söderängarna arbetar styrelsen för att långsiktigt säkerställa en god ekonomi i föreningen och vara en attraktiv förening. Från och med januari 2024 höjs...

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...