BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Inför årsstämman 2023

4 april 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars.

Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00
Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro

Motioner

Motioner som medlemmar önskar ska behandlas på stämman ska vara ordförande tillhanda på mejl (jurgen.degner@oru.se), senast fredag den 5/5–2023.

Tänk på att motioner som inte inkommit inom ovan tidsram ej kan behandlas/beslutas om formellt på stämman – även om det förstås finns utrymme att väcka diskussioner vid sittande bord.

Föreslå sig själv eller någon annan till styrelsen

Valberedningen kommer ta emot frågan om att kandidera som styrelseledamot/suppleant fram till fredag den 5/5–2023. (Medlem kan både föreslå sig själv, eller någon annan (personen måste vara tillfrågad), som styrelseledamot/suppleant).

Även posten som valberedning kommer väljas (se valberedningens anslag).

Tänk på att stämman är föreningsmedlemmarnas tillfälle göra sin stämma hörd och att behandla inkommande motioner, samt påverka viktiga frågor och styrelsens sammansättning.

Kallelse med dagordning mailas ut och anslås senast fredagen den 12/5–23

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...

Ändrade avgifter

Omvärldsläget med ökade elpriser och räntor har varit ett hett ämne under den senaste tiden. I medierna har det gått att läsa om hur vissa bostadsrättsföreningar kan komma att behöva höja sina avgifter med uppåt 40 procent. Vi i styrelsen har noggrant följt...