BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Föreningsinformation #3

31 augusti 2017

Hej!

Sopsortering

Nu har Brf Söderängarna slutligen skrivit avtal rörande sopsortering. Miljö-/soprummet kommer att iordningsställas för att hantera detta inom de närmaste veckorna.

Det är som tidigare nämnts betydelsefullt att vi som förening har en miljömedvetenhet i alla tänkbara led inom förvaltningen av vår förening och våra bostäder – varav sopsorteringen är en sådan viktig del.

När det gäller miljörummet så handlar detta konkret om följande:
• Det kommer vara sopsortering för glas, papper, metall och plast.
• Det kommer finnas mindre stationer för små-elektronik. När det gäller större elektronisk utrusning som exempelvis, stereo, dammsugare och TV hänvisas till miljö-/sopstationer.
• Större kartonger, möbler, bräder m.m. (grovsopor) transporteras – vilket informerats om tidigare – till miljö-/återvinningsstation.
• Den provisoriska soptunnan vid gaveln på port 27 kommer att tas bort och soporna måste sorteras och slängas i det befintliga miljörummet. Det ska enligt Peab byggas ett ytterligare miljörum vid samma gavel (port 27). Vet ej tidsplan för detta.
• Av utrymmesskäl är det nödvändigt att ta bort två av de stora grovsorteringskärlen som finns idag, för att det ska bli plats för sorteringskärlen.
För att bli lite tråkigt upprepande så kommer varje kärl som upptäcks med fel typ av avfall att beläggas med ”straffavgift”, eftersom leverantören måste göra sorteringen i efterhand. Våra nuvarande månadsavgifter baseras på en tidigare fastställd ekonomisk plan – och nivån på densamma påverkas förstås av att det finns en balans mellan föreningens utgifter och inkomster.

El & Varmvatten

När det gäller betalning av varmvatten kommer detta fjärravlästas så fort formerna för detta är klara, så alla hushåll betalar efter förbrukning. Just nu har vi fått en summa att betala retroaktivt, men det kommer att justeras längre fram. Även elräkningarna kommer att skickas ut till oss för retroaktiv betalning (skulle ha kommit i juli) så fort processen kring detta är färdig.

Peab kommer också att komma med information kring detta inom kort. Har ni frågor mer specifikt, så få ni höra av er till oss i styrelsen eller kontakta Peab.
Med detta sagt, så önskar vi er alla ett fantastiskt äventyr i sopsorteringsdjungeln – och förstås med allt annat som ni företar er!

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årstämman 2024

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2023. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2024

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2023 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF Söderängarna!  Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i...

Inför årsstämman 2024

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks golfklubb, Golfbanevägen 4 i Örebro. Kallelse med dagordning mailas ut och anslås senast fredagen 10/5. Motioner Motioner som medlemmar önskar ska behandlas på stämman ska vara...

Intresserad av styrelsearbete?

Under nästa årsstämma för bostadsrättsföreningen så behöver nya personer väljas in i styrelsen och valberedningen för att vi även framöver ska ha en välskött förening. Så om du är nyfiken på styrelsearbetet, eller redan nu är intresserad, så är det här ett ypperligt...

Avgifter 2024

Räntenivåerna i Sverige är fortsatt höga och många bostadsrättsföreningar tvingas höja avgifterna. I Brf Söderängarna arbetar styrelsen för att långsiktigt säkerställa en god ekonomi i föreningen och vara en attraktiv förening. Från och med januari 2024 höjs...