BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Föreningsinformation #5

9 september 2017

Hej!

Balkonginglasning
Nu har de sista offerterna för inglasning av balkongerna vägts samman – och styrelsen har tagit fram en leverantör för detta arbete. Den leverantör som vi valt (Sakkes Balkongkonsult AB) har dessutom, vid anmodan, inkommit med offert vid två tillfällen – och vid det senaste tillfället med ytterligare justering neråt av pris – och det är denna prisbild som ni ser i slutet av denna info.
Vi baserar vårt beslut på både prisbild och kvalitetsindikatorer såsom leverantörens serviceförmåga, bedömning av system, tidshorisont för igångsättande och färdigställande av montering, samt vad som inkluderas respektive inte inkluderas i angivet anbud/grundpris.

Ett av de andra företagen hade exempelvis kringkostnader såsom bortforsling av byggavfall, uppkomna konstruktionslösningar som åligger beställaren vid montering m.m., vilket enligt offerten (gränsdragningslista) skulle läggas på det angivna priset och beställaren i efterhand.

Styrelsens utgångspunkt varit att det pris som anges för respektive balkongmodell måste vara en totalkostnad för färdigställt arbete. Sakkes ligger sålunda i och med senaste offerten prismässigt nära de billigaste alternativen, men har ett betydligt bättre renommé, service och bemötande, tidshorisont, samt att allt inkluderas i priset. Det som tillkommer är saker i monteringen som var och en förhandlar om, såsom solskydd eller eventuellt andra speciallösningar som inte är standard.

Vi vänder oss med detta mail först och främst till de ca 20 lägenheter som tidigare skrivit och visat intresse för detta. Men samtliga medlemmar i föreningen får info den här gången ifall det finns ett nyvaknat intresse i frågan.
Eftersom hösten närmar sig och det är styrelsens uppfattning att påbörja arbetet så snabbt som möjligt för att monteringen skall vara färdigt innan vintern, så kommer leverantören att kontakta samtliga lägenheter för individuell information, mätning av balkong samt skriva avtal med var och en som är intresserad.

Information om finansiering finner ni på Sakkes hemsida (www.sakkes.se) – och alla frågor rörande detta och annat som hör till arbetet med inglasningen för ni direkt med dem. Det anbud/prisbild som ligger nu gäller enbart för oss som genomför inglasningen nu under hösten – så samtliga intresserade kommer sålunda att behöva bestämma sig, kontakta Mats Fall (Sackes) och skriva avtal de närmaste veckorna med företaget. Men detta betyder förstås att det finns tillfälle att återkomma i vår, men beroende på hur många som är intresserade då kommer offerten/priset behöva omförhandlas.

Offert för inglasning utav Balkonger Peppargatan, Örebro
Rak balkong 3,6 meter 22 500: –
Vinkel balkong 6 meter 38 500: –
U balkong 6 meter 39 500: –
Balkong mot gården 50 600: – Komplicerad balkong men går att lösa
Samtliga priser inkl. moms

Ni får ha överseende med att tidsschemat är relativt pressat nu, men det har varit mycket arbete, som dragit ut på tiden, för att komma fram till där vi är dag.
//Styrelsen

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en...

Inför årsstämman 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars. Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...