BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Viktig information gällande avloppet

7 februari 2018

Viktigt information om boendet och riktlinjer för Brf Söderängarna från PEAB

Vid ev. felanmälan
Felanmälan ska ske när felet upptäcks till kundcenter@peabbostad.se. Då måste ni dra ut nyckeln i ett snett läge i låset (jämför kl. 10 om vredet är klockan) annars kan de inte komma in och hantverkare kan debitera tid om man gjort upp att de ska få komma.

Felanmälan gäller funktionsfel. I trapphus finns anslag för anmälan till jour eller vid fel på hiss. Skador på ytskikt kan inte anmälas efter inflyttningen.

Förklara felet tydligt och exakt var det är ex. inte bara lampor i kök, kan vara underskåpsbelysning eller takbelysning. Om en entreprenör eller Peabs snickare skickas ut på en felanmälan och upptäcker att det är ett handhavandefel av den boende, eller något som inte är ett fel ur en besiktningsmans bedömning, debiteras den som felanmält för kostnaderna.


Lås och barnspärrar
Låset till lägenheten kräver att man vrider upp handtaget för att man ska kunna låsa. Informera era besökare om barnspärrar på fönster och balkongdörrar. Man måste trycka in barnspärr från två håll samtidigt som man vrider handtaget, krävs alltså två händer.

Barnspärrar går sönder om man inte gör på detta sätt. Det är inget som går på garanti. Barnspärrslåsningen är inte till för vädringslåsning. De blåser sönder, använd vajer. Informera era gäster/besökare om barnspärrar på kökslådor. Den sitter på höger sida under knivlådan, detsamma gäller för er som valt låda i stället för diskbänkskåp. På mindre diskbänkskåp sitter den inne i skåpet. Spärren kan fästas i ett läge så att den inte används, se Vedums anvisningar.


Vid Felanmälan på fönster fota lapp eller notera uppgifterna
Om det gäller ett fönster/balkongdörrar fota gärna den vita klisteretikett som sitter på sidan av fönstret när man öppnar det (och tryckta nummer som sitter på ramen) Endast väl synliga skador på 3 meters avstånd i normalt dagsljus kan anmälas som reklamation. Det är helt normalt att det blir imma på utsidan av fönstret på vintern vid viss väderlek.


Ledlampor/Dimmer
Ev. dimmer fungerar oftast med ”dimning” genom att man håller inne knappen (den är oftast lite trögare) en stund. Kontrollera att ljuskällan är dimbar och har rätt effekt för att det ska fungera.


Ventilation
Läs noggrant hur man sköter filter i köksfläkten, som har på och av funktion. (Fettfilter ska oftast rengöras var 14:e dag.) Köksfläkten påverkar ventilationens funktion. Hör med
föreningen om de beställer nya filter gemensamt. Byte enligt anvisningar. Underhåll brukar också innebära att man ska dammsuga tilluftsfilter någon gång per år, se anvisningar på hemsidan.
Inställningar på frånluften kök/bad får inte ändras, de är inställda för att få en korrekt ventilation, torka endast av utan att röra inställningen.


Uppvärmning
Det är bra att känna till att det kan ta upp till ett dygn innan värmen hänger med vid väderomslag. Om man upplever för kallt klimat i sin lägenhet efter mer än ett dygn vid samma utetemperatur kan man kontrollera sin värme i rummet genom att placera en termometer en meter upp från golv och en meter in från yttervägg och kontrollera
temperaturen där, för att sedan kunna göra en felanmälan med hänvisning till uppmätta temperaturen. Det är då viktigt att man kontrollerar innan felanmälan att man inte har täckt för element/ termostat med tjocka gardiner eller möbler tätt inpå, eftersom värmen inte kan sprida sig på rätt sätt och radiatorer slår av då. Information om luftning av element finns i bopärm, eller hanteras av någon i föreningen/förvaltare.


Elfel
Kontrollera om det är fel på apparaten genom att testa den i annat uttag. Byte av ljuskälla ansvarar den boende själv för.
Felanmälan vitvaror ska ske direkt till vitvaruservice för den
fabrikanten Notera eller fota lapp på maskinen ofta sida på luckan. Se tel.nr på hemsidan.


Sprickor
Estetiska fel som sprickor i tak-/väggvinklar åtgärdas vid 2 års besiktning.


Duschväggar
Gummilister på duschväggar ansvarar boende själv för att sätta fast om de lossnar. Det är inget som går på garanti. Om man vill få hjälp med det debiteras kostnaden.


Avloppslukt i badrum
Ibland vid inflyttning och efter rengöring av avlopp blir inte vattenlåset ordentligt tilltryckt så att det blir tätt, då kan avloppslukt komma in i badrummet. Det kan åtgärdas genom att man trycker till vattenlåset ordentligt. Vattenlås kan också lukta om de är uttorkade, om man inte spolat vatten i dem.


WC avlopp
Lilla spolningen bör endast användas om man inte har papper, endast vätska. I annat fall ska stora spolningen användas för att inte förorsaka stopp i ledningar. Dagens WC är snålspolande även på stora spolningen.

Tvättlappar får inte spolas i WC, inte heller kattsand. Vid stopp pga av detta ska den boende stå för kostnader för åtgärder, som annars belastar föreningen.

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Årsredovisning och föreningsstämma 2024

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2023 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF Söderängarna!  Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i...

Inför årsstämman 2024

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma tisdagen 28 maj kl. 19 på Gustavsviks golfklubb, Golfbanevägen 4 i Örebro. Kallelse med dagordning mailas ut och anslås senast fredagen 10/5. Motioner Motioner som medlemmar önskar ska behandlas på stämman ska vara...

Intresserad av styrelsearbete?

Under nästa årsstämma för bostadsrättsföreningen så behöver nya personer väljas in i styrelsen och valberedningen för att vi även framöver ska ha en välskött förening. Så om du är nyfiken på styrelsearbetet, eller redan nu är intresserad, så är det här ett ypperligt...

Avgifter 2024

Räntenivåerna i Sverige är fortsatt höga och många bostadsrättsföreningar tvingas höja avgifterna. I Brf Söderängarna arbetar styrelsen för att långsiktigt säkerställa en god ekonomi i föreningen och vara en attraktiv förening. Från och med januari 2024 höjs...

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...