BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Föreningsinformation #7

Hej! Avlopp Som styrelsen informerat om tidigare så blev det ett avloppsstopp i början av februari. Stoppet medförde att två lägenheter på bottenplan blev allvarligt vattenskadade och förorenade. Sanerings-, torknings- och renoveringsarbetet kommer pågå under cirka 4...