BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Föreningsinformation #7

1 mars 2018

Hej!

Avlopp
Som styrelsen informerat om tidigare så blev det ett avloppsstopp i början av februari. Stoppet medförde att två lägenheter på bottenplan blev allvarligt vattenskadade och förorenade. Sanerings-, torknings- och renoveringsarbetet kommer pågå under cirka 4 månader innan de boende kan flytta tillbaka igen.
Styrelsen har under tiden både varit i direktkontakt med Peab och deras underleverantörer samt genomfört en helt oberoende besiktning av fastighetens avloppssystem – och det har inte kunnat påvisas vara några konstruktionsfel. Det som orsakat detta massiva stopp är, som beskrivits tidigare, våtservetter.

Däremot så finns det, i samråd med expertis, anledning att ställa upp mängden vatten, vid spolning, i toaletterna. Detta för att så långt som möjligt motverka framtida stopp. Detta fråntar oss boende emellertid inte från ansvaret att enbart spola ner toalettpapper (ej heller hushållspapper som inte löses upp på samma sätt som toalettpapper) på toaletterna – och absolut aldrig föremål (våtservetter, kattsand, eller liknande) som kan bli liggandes i rören och över tid förorsaka stopp.

Som kommunicerats tidigare kommer samtliga enskilda stopp i toalettstolar eller badrum, som kan betecknas som ovarsamhet och handhavandefel, debiteras aktuell lägenhetsinnehavare, när rörmokare behöver kallas ut för att lösa stoppet. Detta med anledning att inte kostnaderna ska belasta på föreningens budget – dvs. föreningens medlemmar – utan på den eller de som förorsakar stoppet.
Vi utreder också fortfarande handhavandefelet på den ena stammen, dvs. den stora mängden våtservetter som orsakade stoppet i port 21.

OBSERVERA:
Under vecka 11 – med start måndag den 12 mars – kommer Caverion (VVS-företag) att påbörja arbetet med att ställa om spolningsvolym på samtliga toaletter i fastigheten. De kommer använda huvudnyckel.
Om någon av olika skäl (bl.a. husdjur, är hemma dagtid etc.) behöver bestämma tid med Caverion, mailar ni senast nästa onsdag, den 7 mars, till Frida Sunesson Wiva@live.se, så återkommer Caverion till er för tidsbokning inför denna vecka.

Ha det så gott i kylan – och med en ännu otydlig riktning mot den annalkande våren.
//Styrelsen

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en...

Inför årsstämman 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars. Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...