BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Diskussionspunkter efter stämman verksamhetsår 2019

14 januari 2021

I samband med stämman lyftes ett par frågor och diskussionspunkter som ej var del av stämman. Nedan finns möjligheten att ta del av dessa noteringar.

Bilaga 1 till årsstämma 2019 – övriga frågor

Solceller

Styrelsen föreslår att föreningen investerar i en solcellsanläggning på taket, om korrekta förutsättningar finns, både ekonomiska som byggnadstekniska. Detta skulle både stärka ekonomin över tid, då avkastningen på en bättre energikostnad är högre än räntan på lånen som skulle betalas av. Det skulle även ge föreningen en bättre möjlighet för framtiden med bättre ekonomi på laddning utav elbilar eller motorvärmaruttag, samt uppfattas som mer miljövänlig förening. 

Mandat att undersöka alternativen vidare och presentera ett mer konkret förslag. Vi behöver även analysera offerter och effekten utav investeringen.

Utreda kameror i föreningen

Stämman diskuterade att investera i kameror i föreningen för att öka säkerheten och kontrollen i vissa utrymmen. Malak Kadra får som uppgift att kontrollera hur grannföreningen gjort detta och vilken lösning de har gjort. Styrelsen undersöker möjligheten att installera främst i garage och soprum, tar upp detta på en framtida kvartalsträff. 

Soprummet

Det upplevs som att det är stökigt i soprummet. Förslaget från Susanne är att ta bort ett kärl utav allmänsopor och ett kärl utav kompost. Styrelsen får som uppgift att utreda detta.

Automatiska dörröppnare

Medlemmar upplever att dörrarna i slussen och ut mot gatan bör justeras hur länge den är öppen innan den stängs. Styrelsen har fått som uppgift att undersöka detta med Egeryds. Längre tid på slussen mot garaget och kortare i dörren ut mot gatan.

Lukt i avloppet

Flera medlemmar har upplevt lukt i avloppet, olika medlemmar har provat olika lösningar. Stämmans rekommendation är att kontakta Peabs kundcenter för att driva vidare sitt ärende.

4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en...

Inför årsstämman 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars. Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...