BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Eventuell investering av laddstolpar skjuts upp

11 november 2022

Under årsstämman 2022 lämnades det in motioner om att installera laddstolpar. Stämman beslutade att undersöka det vidare, och efter en omfattande utredning har styrelsen nu tagit beslut om att inte gå vidare med laddstolpar i dagsläget.

Sedan stämmans beslut har styrelsen arbetat fram ett flertal olika scenarion, jämfört priser mellan olika aktörer och upplägg samt gått igenom hur en investering av laddstolpar skulle påverka föreningens ekonomi.

Samtidigt gjordes en undersökning om intresset bland föreningens medlemmar, och resultatet visade på ett lågt intresse. Det låga intresset, i kombination med omvärldsläget och hur investeringen skulle påverka föreningens ekonomi, har resulterat i ett beslut om att inte gå vidare med laddstolpar i dagsläget.

Brf Söderängarna har som ambition att vara en attraktiv och klimatsmart förening – med en god ekonomi i behåll och investeringar vid rätt tillfälle. Nya motioner om laddstolpar kan därför lämnas in i samband med nästa ordinarie årsstämma i mitten av 2023.

Resultat från undersökningen


4

Gå till alla nyheter

Senaste nyheterna

Protokoll för årsstämman 2023

I slutet av maj hölls årets föreningsstämma för räkenskapsår 2022. Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog och engagerar sig. Klicka här för att läsa protokollet från föreningsstämman. Du hittar även protokollet under sidan Dokument. I samband med...

Årsredovisning och föreningsstämma 2023

Nu finns årsredovisningen för räkenskapsår 2022 tillgänglig. Du hittar årsredovisningen och revisionsberättelsen på sidan Dokument på webbplatsen, eller på länken nedan. Läs årsredovisningen nu Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 30 maj kl. 19:00 i lokal L159...

Information från Valberedning

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Att köpa en bostadsrätt är en stor investering för varje enskild individ – samtidigt som bostadsrättsföreningen, som ett kollektiv, är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Vi är också alla medlemmar i en...

Inför årsstämman 2023

Välkommen till årets ordinarie föreningsstämma 2023, för räkenskapsår 2022. Följande information har även satts upp i alla trapphus den 31 mars. Tid: Tisdag den 30 maj 2023 kl. 19:00Plats: Örebro Universitet, Lokal L159 (Långhuset), Fakultetsgatan 1, 701 82 Örebro...

Sänkt elpris tack vare elstöd

Elpriset reduceras framöver för föreningens medlemmar. Sänkningen är möjlig tack vare en kommande utbetalning av det statliga elstödet. Under hösten 2022 tog regeringen beslut om att dela ut ett elstöd till de svenska hushållen. I Brf Söderängarna finns ett gemensamt...

Solcellerna är en vinst för föreningen

Minskad mängd köpt el, subventionerat pris till medlemmarna och minskad återbetalningstid. Så sammanfattar styrelsen det första helåret av solel. 2022 var första helåret med solceller för Brf Söderängarna. Tack vare investeringen lyckades föreningen minska andelen...