BRF SöderängarnaStartsida

Om föreningen

För dig som boende

Dokument

Bo i bostadsrätt

Nyheter

Föreningsinformation #6

Hej!Garage & Taggar • Det har kommit in påpekanden om att cyklarna i källaren ibland placeras så de försvårar bilned/-uppfart. Garaget är i förstås till för just bilar. Vi har dock haft inställningen att cyklar får ställas i källaren så länge det sköts till med...

Föreningsinformation #5

Hej! Balkonginglasning Nu har de sista offerterna för inglasning av balkongerna vägts samman – och styrelsen har tagit fram en leverantör för detta arbete. Den leverantör som vi valt (Sakkes Balkongkonsult AB) har dessutom, vid anmodan, inkommit med offert vid två...

Föreningsinformation #1

Hej alla medlemmar i BRF-Söderängarna! Hoppas ni alla har en bra sommar! Inglasning utav balkong För kännedom så har vi nu fått bygglov för att – för de som är intresserade – kunna glasa in balkongerna. Detta innebär att processen kring anbudsförfarande,...